Tilma Rehabilitering - hjälp till självhjälp mot läkemedelsberoende
Den stress många utsätts för idag har skapat ett läkemedelsberoende hos allt fler. Elisabeth Koch Fritz  startade sin verksamhet för att kunna erbjuda hjälp till dem som vill bli av med sitt beroende.
Tilma står för terapi-och-information-vid-läkemedelsavvänjning. Enheten drivs av Elisabeth tillsammans med hennes man Sten Fritz som är allmänläkare. Elisabeth är sjuksköterska och verksamhetschef och Sten läkare och medicinskt ansvarig.
Tilma Rehabilitering startades i juni år 2000 som en utveckling av ett projekt på sjukhuset i Varberg som drivits sedan 1995. På grund av att de hade för många patienter i kö startades detta projekt och kunde också ingå ett avtal med landstinget.
Idag har Tilma Rehabilitering sju anställda och hjälper patienter som har ett primärt läkemedelsberoende. Det kan röra sig om sömntabletter, lugnande- och/eller smärtstillande läkemedel.
- Vi kommer in i ett skede när personen har mer onytta än nytta av de läkemedel han eller hon brukar, berättar Elisabeth, men de är fast i nyttjandet av dem och då är det svårt att sluta självmant.
 
Många hamnar i läkemedelsberoende genom att de fastnar i en ond cirkel - t.ex. tar många med huvudvärksbesvär sin medicin alltför ofta, till slut får de huvudvärk av tabletterna. En orsak till beroende är att patienten blir "immun" mot sin medicin och måste öka dosen för att få önskad effekt.
 
Många personer har blivit helt fria från sina beroende efter behandling hos Tilma Rehabilitering. I många fall handlar det om långa behandlingsperioder och en del hamnar i återfallsfällan.
- Återfallsrisken är störst hos de med opiatberoende; det vill säga morfin, kodein och andra smärtstillande medel. Det kan räcka med en smärtstillande spruta vid akut skada eller sjukdom för att en patient som tidigare behandlats och slutat med sina läkemedel ska börja igen.
 
Det finns ett stort behov av behandlingsenheter som Tilma Rehabilitering. Paret kommer att fortsätta att erbjuda utbildningar till vårdpersonal för tidig upptäckt av läkemedelsberoende.
Nytt för i år är att man erbjuder utredningar och behandlingar till försäkringsbolag och försäkringskassor. Man jobbar också på att kunna erbjuda patienterna inläggning under viss tid, gärna i en vacker och avstressande miljö.

TILMA Rehabiliteringsenhet

Bransch:
Hälsa

Telefon: 0340-641340
Fax: 0340-641349


Email:
elisabeth.koch-fritz@tilma.se

Hemsida:
www.tilma.se

Adress:
TILMA Rehabiliteringsenhet
Birger Svenssonsväg 28
43240 Varberg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN